תחום המשכנתאות מעסיק כמעט כל אחד בשלב מסוים בחייו. מוטב יהיה אם יעשה שימוש באופן מושכל בייעוץ בתחום. עדיף יועץ משכנתא פרטי מאשר מייצג בנק זה או אחר עבור אובייקטיביות לתועלתו של הלקוח. מחזור המשכנתא עולה לעיתים כצעד חיובי היכול להועיל. ניתן לבדוק את כדאיות המחזור, על פי רוב, ללא עלות ולכן מומלץ להיות ערים למתרחש במשק עבור התועלת האישית.

במקרה של התאמת ההחזר החודשי לצרכי המשפחה. קורה לא פעם כי חל שינוי בצרכים וביכולת לתשלום ובהוצאות. חשוב להיות בקיאים בכל הפרטים קטנים על מנת לוודא כי החזר גדול או קטן יותר לא יוצר מצב של הפסד לאורך זמן. קיימים כמה מקרים בהם די ברור כי כדאי לשקול בכובד ראש לבצע מחזור משכנתא. יועץ משכנתא ימליץ על מחזור כאשר קיימת ירידה של הריבית במשק. במקרה זה נבון יהיה לבדוק אם ניתן להטיב עם הריבית של המשכנתא. חשוב לשים לב לקנסות ולעמלות בגין יציאה ולחשב את העלות בסך השוטף.

עמלות וקנסות

המעבר לבנק אחר יכול להיות משתלם עבור תשלום משכנתא בשל תנאים אחרים אותם מציעים הבנקים. מבצעים שונים יכולים להיות אטרקטיביים. במקרה של עמלת פירעון מוקדם מדובר על קנס המוטל על מי אשר מבקש לצאת ממסלול של משכנתא בריבית קבועה או משתנה צמודה מעבר לנקודות היציאה המוצהרות. הסיבה לקנס היא חישוב בנק את הרווח שתכנן להשיג על ההלוואה שנלקחה ממנו.

עמלת הפירעון לוקחת בחשבון את פערי הריבית בין התקופה אשר בה נלקחה ההלוואה ובין הריבית המעשית ביום הפירעון המתבקש על ציר הזמן. בנוסף לכך, מתבצע חישוב של הערך הצפוי של תשלום על החוב כתוצאה מעליית מדד. כך הבנק מבטיח עצמו.

בנוסף לכל אלה קיימות גם העמלות הבאות: עמלה תפעולית בסך 60 שקלים, עמלת אי הודעה מוקדמת אשר ניתן להימנע ממנה במידה ומודיעים לבנק עשרה ימים מראש עד שלושים יום. (מדובר על 0.1% מהסכום אשר מסולק) ועמלת מדד ממוצעת: עד ה-15 לחודש מוסיף הבנק את ממוצע המדד ב- 12 החודשים האחרונים. בחצי השני של אותו החודש אין העמלה ניגבת.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here