במשכנתא לזכאים בה לידי ביטוי לוח שפיצר. הלוח מבוסס על החזר של קרן ושל ריבית בכל חודש וחודש. בתחילת הדרך התשלום ממוקד על הריבית יותר מאשר על הקרן ומאוחר יותר המאזן מתחלף. יועץ משכנתא יוכל להעניק לכם מידע רלוונטי בנוגע ללוח הסילוקין הנ"ל. מדובר על הלוח הנפוץ ביותר אשר יכול להילקח בכל סוג של משכנתא. משכנתא לזכאים לדוגמה, ניתנת בריבית הצמודה למדד לתקופה של 20-28 שנה בלוח שפיצר.

מי הם הזכאים עבור משכנתא מטעם משרד השיכון על פי יועץ משכנתא?

עולים חדשים, משפחות שהן חד הוריות, זוגות שזה עתה נשאו, רווקים מעל גיל שלושים שאין בבעלותם בית או כל נכס אחר שהיה בעבר בבעלותם, או אדם אשר אינו מתגורר בדמי מפתח. לכל קבוצה שכזו הפרמטרים הנוגעים אליה והללו ידועים על פי חוק. לדוגמה, מספר החודשים בהם אדם שירת הצבא, מספר בני המשפחה (אחים ואחיות) ועוד, משפיעים על גובה תנאי הזכאות.

את הזכאות ניתן לקבל מטעם משרד השיכון. את המסמכים הבאים יש להגיש לבנק למשכנתאות: תעודת זהות/עולה, תעודת נישואים, אישור של קצין עיר לגבי שירות צבאי או שירות לאומי, כתובת מעודכנת, פרטים לגבי אחים/אחיות (ת.ז, תאריך לידה וכתובת), פרטים לגבי צאצאים על פי תעודת הזהות בלבד. מדובר על הוצאה של כמה עשרות שקלים בלבד. התעודה עומדת בתוקף לשנה בלבד מרגע הנפקתה.

מדוע מומלץ לעשות בה שימוש?

ללא זכאות לתעודה הבנק יממן 70%. הזכאות מקנה 5% נוספים במימון והחיסכון משמעותי. הזכאות משפיעה על אחוז הקנסות עבור פירעון מוקדם. עובדה זו נכונה לגבי כל מסלולי הלוואת המשכנתא.

על כל פנים, בין אם קבלתם זכאות ובין אם לאו, תנהגו בחוכמה אם תבצעו בדיקה מקיפה אודות מסלולי המשכנתא השונים. כל מסלול אחר ועל ידי המגוון המצוי תוכלו לבנות את המסלול המתאים לכם ולצרכיכם. מומלץ לפזר את הלוואת המשכנתא על פני כמה מסלולים על מנת לקיים מה שנקרא: "פיזור סיכונים". לכל מסלול יתרון וחיסרון לטווח הקצר ולטווח הארוך. לדוגמה, החזר חודשי אשר עולה עם הזמן, קנסות על יציאה טרם זמן, שנות המסלול וכדומה.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here