יועץ משכנתא מספר על מסלולי משכנתאות, ישנן כמה וכמה מסלולים קיימים עבור משכנתאות. ההמלצה של יועץ משכנתא היא, על פי רוב, לחלק את המשכנתא על כמה מסלולים על מנת לפזר את הסיכונים. האיזון הנכון בין הבחירות יאפשר את המצב האופטימאלי ביותר עבור המשפחה מבחינה כלכלית. על כל פנים, ניתן לבחור בהלוואה אחת וניתן לשלב בין כמה הלוואות:

• ריבית קבועה הצמודה לממד מאפשרת החזר חודשי קבוע לכל אורך ההלוואה והיא צמודה למדד המחירים לצרכן. המדד מתפרסם כל 15 בחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. יציאה טרם זמן גוררת עמלת פירעון מוקדם. יועץ משכנתא יכול לעדכן אתכם לגבי המצבים בהם לא תגרור היציאה את אותה עמלה.

• הקרן צמודה לממד המחירים וידוע כי הוא עולה כל שנה ב-2 עד 3 אחוז. אם נוצר מצב בו הריבית במשק יורדת ההלוואה נשארת עם הריבית הגבוהה וחושב לדעת כי ההחזר החודשי עולה ככל שחולף הזמן מכיוון שהקרן גדלה ביחס למספר הקטן של החודשים שנותרו לתשלום.

חסרונות אלה צריכים להילקח בחשבון, אך יחד עם זאת, מומלץ לעשות שימוש במסלול זה במצב בו הריבית במשק קטנה. במקרה זה מומלץ לקבע את המסלול כדי ליהנות מהריבית הנמוכה גם כאשר זו עולה במשק. ניתן לעשות שימוש במסלול זה בלוחות הסילוקין הבאים: לוח שפיצר, לוח קרן שווה, גרייס חלקי וכן גרייס מלא ובלון.

• חשוב לדעת כי המידה ועולה הצורך לפרוע את ההלוואה טרם זמנה מדובר על תשלום של קנס בעטיים של הפרשי ההצמדה. אך במידה והריבית על ההלוואה נמוכה מהריבית של המשכנתאות במשק אין דרישה לקנס. במידה והריבית של ההלוואה גבוהה מהריבית במשק – יידרש הקנס.

• מדד המחירים שעולה מדי שנה משפיע על הקרן הצמודה ולכן הקרן עולה מדי שנה. קחו בחשבון כי ההלוואה נלקחת למשך עשרים שנה לפחות ולכן התשלום ילווה כל חודש והקרן תגדל.

בנוסף למסלול זה קיימים המסלולים הנוספים: ריבית משתנה צמודה למדד, פריים, ריבית קבוע לא צמודה, צמודת מט"ח וצמודת מק"מ. חשוב לשים לב לכל התנאים הקיימים בכל מסלול כדי לא להגיע למצב בו ריבית משתנה וזולה, לדוגמה, עולה בהמשך ופוגעת בסל ההוצאות וההכנסות של המשפחה.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here